Uniteras Öğrenci Yurdu

İşveren: Ümit Rulman

Yer: Alibeyköy, İstanbul  

Tasarım: Yerce Mimarlık & Zaas

Program: Öğrenci Yurdu

Yıl: 2014

Alan: 5100 m2

Durum: Teklif projesi

Ekip: Nail Egemen Yerce, Ayça Taylan, Zeynep Şankaynağı, Melike Kavalalı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’ne ve Alibeyköy metro hattına yakın bir konumda bulunan 23 m x 94 m ebatlarındaki alan üzerinde tasarlanan UniTeras, çevre üniversitelere hizmet vermesi planlanan 300 yatak kapasiteli bir öğrenci yurdu projesidir.

Yapının tasarımı iki ana işlev tipi üzerinden geliştirildi. Fonksiyon işleyişi gereği  ticari alanlara ayrılan zemin katın, uygulanan geri çekilme hareketiyle üst katlardan kopuk bir baza etkisine sahip olması ile yapının lineer etkisi planlanırken; kullanılan farklı malzemeler ile bu etkinin güçlenmesi sağlandı. 

Girişler, hem işlevsel hem de görsel olarak ayrıştırılan bazada bulunan geniş açıklıklar ile tanımlandı. 

Üst katların cephe dili, yüzeylerin fonksiyonel olarak planlaması ile oluşturuldu. Böylelikle cephenin kurgusu, iç mekana hava ve ışık alacak boşluklar ile dolu kalması gereken yüzeylerin dengesi üzerinden planlanmış oldu. Fransız balkonlardan gelen derinlik, açılı panellerin dinamikliği ile, uzun, yeknesak cephenin monoton bir etkiye sahip olmaması yönünde avantaj sağladı.

Çevre ile ilişki tasarımın önemli bir unsuru olarak ele alındı. Cadde ile zemin kat arasında oluşan kot farkı,  minimum istinat duvarı çıkartacak şekilde, yeşil şevlerle ve gereken noktalarda merdivenlerle çözülerek tasarlandı. 

Ana giriş boşluğunun derin perspektifinin bir parçası olarak algılanan arka kısım ise, geniş bir sosyal yeşil alan olarak planlandı. Bu alanın cadde ile ilişkisi tribünleşen merdivenlerle sağlanırken; merdivenlerin devamında zemin kat boyunca yeşil ile iç içe bir sokak tasarlanarak alandaki ticari sirkülasyon aksı oluşturuldu.

Yurt katlarının plan şeması modüler birimlerden yola çıkılarak tasarlandı. Bu birimleri oluşturmak ve ihtiyaç programında belirtilen katlar arası oda dağılımlarına göre optimum aks sistemine ulaşmak için, en kompakt ve efektif plan çözümleri çalışıldı. 

Bunu yaparken; her birinin, banyo,uyuma alanı ve çalışma bölümüne sahip olduğu modüller, farklı kişi sayılarına cevap verebilecek nitelikteki  tipolojiler oluşturulacak şekilde ele alındı. Böylelikle, aynı ebatlardaki modüller üzerinden birçok farklı oda tipi tasarlanlandı.  

Odalar ile birlikte, her katta etüt ve lounge alanları planlanırken; bodrum katta da teknik hacimlerin yanısıra çeşitli sosyal donatılara yer verilerek öğrencilerin zaman geçirebilecekleri ortak alanlar maksimize edildi.

Projeye ismini veren çatı terası ise, yurt yaşamına değer katacak bir yeşil alan olarak tasarlanması ile birlikte; 400 metrekarelik lounge ve alanı çepeçevre saran 160 metrelik koşu bandı ile öğrencilere açık havada zaman geçirme ve spor yapma imkanı verilmesi amaçlanarak planlandı.