Stefany Flagship Store

İşveren: Stefany Home & Living

Yer: Gaziantep I Turkey

Tasarım: Yerce Mimarlık & Zaas

Program: Mağaza & Showroom

Yıl: 2017

Alan: 600 m2

Durum: İnşaa edildi

Ekip: Nail Egemen Yerce, Ayça Taylan, Zeynep Şankaynağı, Çağrı Okur

Aydınlatma Tasarımı: Lighting Lab1 - Faruk Uyan

Yapım: Ece Yapı Tasarım

Fotoğraf: Yerce Art Photography - Emin Emrah Yerce

Stefany firmasının fabrika ve idari yapılarının birlikte bulunduğu alanda, ürünlerin sergileneceği bir showroom tasarımı ile dış mekan ve peyzaj planlaması yapılması, projenin konusu oldu.

Projede, ziyaretçilerin ağırlandığı idari bina ile ürünlerin sergilendiği showroom, alışılagelmiş birlikteliklerinden koparılarak farklı bir şekilde ele alındı. Showroom’un, standart denebilecek kat yüksekliğine sahip idari bina yerine, hacimsel olarak elverişli olan ve tepeden aldığı ışık sayesinde farklı mekansal etkiler sunabilen prefabrik fabrika binası içinde konumlandırılması planlandı. Bu yapılırken de, ürünlerin sergilendiği showroom ile üretimin gerçekleştiği fabrika arasında tek katmandan oluşan şeffaf bir arayüz oluşturuldu. Böylelikle ziyaretçilere ürünleri değerlendirirken aynı zamanda bulundukları mekanın arka planındaki çalışma sürecini de algılama fırsatı sunulmuş oldu. Üretim ve sergileme süreçlerinin birbirinden tamamen ayrıştığı rutin kurgu yerine, iki sürecin birbiri ile ilişki içinde olması ve birbirine destek vermesi amaçlandı.

Halı sergileme üniteleri, hazır modellerden seçilmek yerine, proje yeri ve kapsamı dahilinde değerlendirilerek özel olarak tasarlandı. Sergileme işlevinin mekanı sınırlayan duvarlara yüklenmesiyle orta kısımda ziyaretçilerin ağırlandığı yaşayan bir alan ortaya çıkmasını sağlayan merkezi bir plan kurgusunu oluşturuldu. Mekan yüksekliğinden faydalanılarak sergileme ünitelerin üstünün kullanılabilir zeminler olarak planlanmasıyla, zemine serilen halıları kuşbakışı değerlendirmeye imkan veren bir bakış açısı kazanıldı. Mekanı tepeden gören bu alanlar sayesinde, üst kotta bulunan duvar yüzeyleri yakından izlenebilir sergi yüzeyleri olarak değerlendirildi.

Yer seçimi, mekan kurgusu, donatıların bağlama göre yeniden tasarlanması konularına getirilen farklı yaklaşımlar, sektörde benimsenmiş olan showroom tipolojisinin hem işveren hem de ziyaretçi açısından geliştirilmiş bir deneyime dönüştürülmesine olanak sağladı.