Sütaş Merter Yaşam Merkezi

İşveren: Nef & Sütaş

Yer: Merter I Istanbul

Tasarım: Yerce Mimarlık & Zaas

Program: Karma fonksiyonlu yapı 

Yıl: 2016

Alan: 76.150 m2

Durum: Teklif projesi

Ekip: Ayça Taylan, Zeynep Şankaynağı, Nail Egemen Yerce, Melike Kavalalı

Merter'de bulunan alanda, zemin altı kotlarda Sütaş lojistik merkezinin planlanması; üst kısımlarda ise ticari alan ve konut ihtiyacının çözülmesi bekleniyordu.

Ana tasarım kararı olarak yapılaşmanın çeperde çözümü ile, ortada kalan alanın kent yaşamına dahil edilmesi amaçlandı. İçinde yaşayanlarla birlikte, içinden geçenleri de memnun edecek bir mimari çözüm önerisi getirmek amaçlandı. 

Orta alanı besleyecek şekilde zemin katlar ticari fonsksiyona ayrıldı. Orta alan parka açılan ticaret ve sosyal aks olarak ele alındı. Bu alan, Edirne Çırpıcı Yolu ile mevcut parkı bağlarken; çeperindeki yapılaşma sayesinde, E5 ve çevre yollardan izole, üzerinde yer alacak peyzaj ile birlikte kentsel promenad görevi üstlenmesi hedeflendi. 

Konut kütleleri geri çekilmeler ve kopmalar ile birbirinden ayrıştırıldı, aynı zamanda farklı yüksekliklere de sahip olacak şekilde tasarlanarak, dinamik bir silüet etkisi yaratmaları hedeflendi. 

Kendi içlerinde yer alacak kat bahçeleri ile masif kütle etkisi kırılırken, kat koridorlarında nefes noktaları oluşturuldu. Zemin ve 1. katta yapılan kütle hareketleri ile orta alanda ek perspektifler yakalandı. 

Binanın üst konut katları kendi içlerinde rasyonel çözümlemelere sahipken, alt katlardaki ticari alanların ve ofis alanlarının kütlede daha organik bir etkiye sahip olması planlandı. Geri çekilme hareketleri ile oluşan ara mekanların, görsel zenginlik sağlarken; dinamik bir iç kurguyu da beslemesi amaçlandı.