İşveren: Aydın Tekstil

Yer: Köln I Almanya

Tasarım: Yerce Mimarlık & Zaas

Program: Sergileme I Enstalasyon I Stand Tasarımı

Yıl: 2019

Alan: 240 m2

Durum: İnşaa Edildi

Ekip: Ayça Taylan, İrem Nur Yaşbudak, Nail Egemen Yerce

Yapım: Polinorm

Fotoğraf: Yerce Art Photography - Emin Emrah Yerce

Aynı çatı marka altında faaliyet gösteren ve yatak sektörü için kumaş, sünger, yay gibi ürünler üreten kardeş markalar için iki ayrı stand tasarımı talebi proje konusunu oluşturdu. Bir bütünün alt ürünlerini üreten kardeş markalar için ayrı yerine birleştirilmiş bütün bir alanda temsiliyet oluşturulmasına karar verildi. Bu bütün alan içinde markalar, ürünler ve buna bağlı müşteri gruplarındaki farklılık sebebiyle belli bir ayrışma da sağlandı. Sonrasında bu alanın çeperini oluşturacak formun ve malzemenin araştırması yapıldı. Bunun sonucunda çeperin form olarak yatak dünyasındaki yumuşaklık hissine atfen kıvrımlı yüzeylerden oluşması ve bu yüzeylerin, iç kısmın görünürlüğünü azaltmaması için geçirgen olması düşünüldü. Çeperin malzeme olarak ise inovatif kullanıma ve daha sonra yeniden kullanıma yatkın olması düşünüldü. Tüm bu düşünülenlerin ortak noktasında markanın kendi üretimi olan YAY, projede etkin bir unsur oldu.