İşveren: Stefany Home & Living

Yer: Hannover I Almanya

Tasarım: Yerce Mimarlık

Program: Sergileme I Enstalasyon I Stand Tasarımı

Yıl: 2019

Alan: 350 m2

Durum: İnşaa edildi

Ekip: Nail Egemen Yerce, Ayça Taylan, Ali Ünal Özger

Yapım: Polinorm

Styling: Bodrum Nomads

İllüstrasyon: Gülay Didir, Simge Çil

Fotoğraf: Yerce Art Photography - Emin Emrah Yerce

Fuarlar genellikle, ziyaretçilerin kapalı alanlarda uzun mesafeleri katederken birçok görsel ve işitsel uyaran ile karşı karşıya geldiği ortamlardır. Bütüne bakıldığında, bu yoğunluğun içinde ziyaretçilerin kendilerini yenileyebileceği, algılarını tazeleyebileceği mekanların kısıtlılığı göze çarpar. Bu kısıtlılık karşısında, kapalı mekanlarda geçirilen uzun saatler de gözetilerek, dış mekanı ve yaşantısını içeride hissettirebilecek bir ‘tazelenme’ durağı fikri, tasarımın ana çıkış noktası oldu. Bu fikrin, bir ‘greenhouse / kış bahçesi’ ile fuar ortamında karşılık bulabilmesi amaçlandı.

Bu fikir doğrultusunda dış çeperi ve standın bulunduğu hacmi tanımlayan dantelsi, geçirgen bir strüktür-kabuk tasarlandı. Masif yüzeyler ihtiyaç programının elverdiği ölçüde azaltıldı ve dış çeperden içe doğru çekilerek, ikinci bir çeper oluşturuldu. Çeperler arasında kalan belirli alanlar ve standın iç mekanı, peyzaj tasarımıyla birlikte ele alındı. Standın giriş-karşılama bölümünde tasarlanan yeşil tropik bitkilerden oluşturulmuş peyzajın dahilinde bir caz grubu performansı için sahne alanı planlandı. İç mekanda ise ürünlerin sergilendiği alanlar ile bunların arasında konumlandırılan cafe alanı, iç strüktür ve zemindeki malzeme farklılığı ile ayrıştırıldı. Genel olarak fuar standlarında hakim geçicilik duygusuna karşı; bu alanın, bütünlük içerisinde tasarlanan detaylar ve seçilen objeler ile yaşanmışlığın ve yerleşikliğin hissedildiği bir mekana dönüşmesi hedeflendi.

Kısaca, geçirgen bir strüktür kabuğu ve tropik bitkilerden oluşturulmuş peyzaj kapsamında yer alan ürün sergileme alanı ve detaylarla zenginleştirilmiş cafe – bar ile ziyaretçilere keyif ve ilham verebilecek bir mekan amaçlandı.