Cendere Vadisi Konutları

İşveren: Nef & Eczacıbaşı

Yer: Kağıthane I Istanbul

Tasarım: Yerce Mimarlık &  Zaas

Program: Karma fonksiyonlu yapı

Yıl: 2017

Alan: 192.120 m2

Durum: Teklif projesi

Ekip: Ayça Taylan, Zeynep Şankaynağı, Nail Egemen Yerce, Melike Kavalalı

Osmanlı’nın son döneminde tarım alanı olarak kullanılmış olan Cendere Vadisi, 1950’lerden sonra sanayi yapılarının yer aldığı bir bölge haline geldi. Şehrin dışı olarak nitelendirilen bu alanın, zaman içinde şehrin ortasında kalması durumu, buradaki sanayi işlevlerin desantralizasyonunu gerekli kıldı. Proje, bölgenin kimliliğinin yeniden tanımlanması gerekliliği üzerine, Eczacıbaşı serum fabrikası ve kız voleybol takımı kapalı voleybol sahasının bulunduğu alanda çalışıldı.

Yeni imar planında ofis ve konut kullanımına ayrılan alana, oldukça yüksek yoğunluğa sebep olacak bir emsal hakkı tanınması ile, dere kenarında 35 metre yüksekliğe, Kemerburgaz yolu tarafında ise 60 metre yüksekliğe kadar çıkma hakkı tanınıyordu. Mevcut voleybol sahasının korunması ilk etapta bir alternatif olarak değerlendirilmiş olsa da; görüşmeler sonrasında bu durumun arsada daha da yoğun bir yapılaşmaya yol açması söz konusu olunca, sahanın başka bir alana taşınması kararı alındı.

Tanınan emsal hakkının, kent için böylesine önemli bir alanda yol açacağı sıkışıklığın olumsuz etkileri işverene kütle çalışmalarıyla aktarıldıktan sonra; yoğunluğun 1/3 oranında azaltıldığı bir şema üzerinde çalışılmasına karar verildi. Yatırımcı beklentilerini yok saymadan, kullanıcıların ve çevrede yaşayanların haklarını gözeterek yeşil ve kamusal alanları arttıran bu şemada konut blokları, birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde avlular etrafında konumlandırıldı.  Zengin avlu yaşantısının pasajlar ve geçişlerle dere hattına bağlandığı projede, caddeden dereye yaya akışının sağlanması ile birlikte çevredeki görsel temasın sürdürülmesi de amaçlandı.

Ana planlama kararı olarak, baza kısmı konut ve ofislere ayrılırken, üst kısımlar yalnızca konut ihtiyacına yönelik planlandı. Proje genelinde yaratılan teraslanmalar ve kat bahçeleri ile yeşil alanlar kesit düzleminde üst katlara taşınarak kullanıcılar için birçok sosyal donatı ve nefes alma noktası oluşturuldu.  Dere tarafındaki konut kütlelerinin cadde tarafından daha alçak tutulması ve blokların kat yükseklikleri nin farklılaşitırılması ile dinamik bir siluet etkisi yaratıldı.  Üst katlardaki geri çekilmeler, boşluklar ve cephedeki strüktürün tanımladığı balkonlar ile bu dinamikliğin arttırılması planlandı.